Geïnteresseerd in een Tazzo Huisparty? Klik hier voor meer informatie!

Privacy & Security

De adverteerder zal de persoonsgegevens van de koper vertrouwelijk behandelen 
en nooit beschikbaar stellen aan derden.
Persoonsgegevens worden door de adverteerder alleen gebruikt voor het 
uitvoeren van de bestelling en het zenden van post bij shop aanbiedingen of nieuws.